مستندسازی در بیمارستان ها چقدر هزینه داره؟

طبق تحقیقی که در سال ۲۰۱۵ در انگلیس انجام شده، نشون داده شده که ۵۰ درصد وقت یه دکتر صرف مستندسازی میشه و این یعنی هر دکتر در هر سال حدود ۲۰هزار پوند صرف مستندسازی اطلاعات و اتفاقات میکنن.

http://engage.nuance.co.uk/study-nhs-trust-clinical-documentation-challenge

در ضمن بعضی نمودارهای این تحقیق جالب توجه بودن:

  • از هر ۴ مورد که نیاز به اطلاعات هست، یک مورد اطلاعات مورد نیاز موجود نیست.

  • به طور متوسط حدود ۵۰ دقیقه در روز صرف گشتن دنبال اطلاعاتی که در دسترس نیستن میشه:

که این زمان برای دکترها بیشتره:

  • به ازای هر بیمار ۶۰ دقیقه در هفته برای دوباره چک کردن اطلاعات صرف میشه:

  • و در نهایت اینکه یعنی به ازای هر دکتر مبلغی حدود ۲۰هزار پوند برای این کار داره هزینه میشه:

این عدد آخر رو البته مستقل از خسارت های انسانی ناشی از نبود اطلاعات کافی در نظر بگیریم.

##طرح مسئله
حالا سوال اینه که چه فرایندی برای مستندسازی اطلاعات بیمارستانی میشه در نظر گرفت که این هزینه ها کاهش پیدا کنه؟

2 پسندیده

یه همچین نرم افزارهایی برای ثبت اطلاعات بیمار مثل اینکه وجود داره.

من فکر می کردم بیمار اطلاعات پزشکی داره!!! کمی این قضیه عجیب به نظر میرسه!

2 پسندیده