مسیر پیش روی تیم اجرایی در پادپُرس در بهار ۱۳۹۷

با مطالعه‌ی این نوشته، در کمتر از ۵ دقیقه از اتفاقاتی که در فصل پیشِ رو در پادپُرس مورد توجه بیشتری هستند، آگاه می‌شوید.

دور سوم از مسئله‌بازهای برتر

مسئله‌بازهای برتر، افرادی هستند که زمان مطالعه‌یشان در پادپُرس خوب است، و بهتر از هر کس دیگری به بحث‌های مطرح شده گوش می‌دهند. همین ویژگی، باعث می‌شود بهتر از هر کس دیگری بتوانند جامعه را به مسیر مطلوب هدایت کنند.

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، سومین دور از برنامه‌ی مسئله‌بازهای برتر پادپُرس را شروع خواهیم کرد.

چه تغییراتی در این دور از مسئله‌بازهای برتر خواهیم داشت؟

این برنامه در حال طی کردن مسیر تکاملی خودش است. بعد از تحلیل دو دوره‌ی قبلی و گرفتن بازخورد از اعضای حاضر در این دوره‌ها، بعضی تغییرات اساسی در شرایط حضور و دسترسی‌های در اختیار ایشان ایجاد شده که به شکل مفصل در مستندات برنامه قابل دنبال کردن است.

چاره: هر چهار ماه یک حوزه‌ی موضوعی زیر نظر مسئله‌بازهای برتر

زمان یک دوره از مسئله‌بازهای برتر به ۴ ماه کاهش پیدا کرد، در این چهارماه اتفاق‌های مختلف از جمله بارش پرسش، نُوآ و پادخان زیر نظر مسئله‌بازهای برتر و با هدایت ایشان برگزار خواهد شد. تصویر شفاف‌تری از این چهار ماه را می‌توانید در موضوع توصیف نوآوری جمعی در پادپُرس پیدا کنید.

این اتفاق‌ها حوزه‌محور پیش می‌رود و هر سه اتفاق در یک دوره از مسئله‌بازهای برتر در یک حوزه‌ی موضوعی مشخص خواهد بود. به این شکل، در هر چهار ماه، بحث‌های پادپُرس با هدایت مسئله‌بازهای برتر حول یک موضوع همگرا می‌شود.

امکان ویرایش عنوانِ موضوع در اختیار مسئله‌بازهای برتر

عنوان موضوعات، مثل ویترین آن است و برای جذب مخاطبِ مناسب به موضوع موثر است. چه بسا موضوعِ خوبی در زیر ویترین نامناسبی پنهان شود و مخاطب مطلوبِ را به خود جلب نکند. برای رفع این مشکل از مهارت مسئله‌بازهای برتر کمک خواهیم گرفت.

ایشان می‌توانند در بهبودِ عنوان سوال‌ها و مسئله‌ها و همین طور دسته‌بندیِ بهتر آن‌ به شکل مستقیم سهیم باشند. با این کار، از توانایی ایشون در سازماندهی بهتر موضوعات کمک می‌گیریم.

نحوه‌ی اقدام برای حضور در جمع مسئله‌بازهای برتر

در صورتی که زمان مطالعه‌یتان در شش ماه اخیر، ۵ ساعت یا بیشتر است، می‌توانید از صفحه‌ی گروهِ مسئله‌بازهای برتر برای حضور در این برنامه اقدام کنید.

در این دور از مسئله‌بازهای برتر، حول موضوعِ مهمِ آموزش مانور خواهیم داد. از پادپُرسی‌های علاقه‌مند به این حوزه دعوت می‌کنیم برای این دور از مسئله‌بازهای برتر اقدام کنند و یا اگر یک پادپُرسی را در این حوزه توانمند تشخیص می‌دهند، در قالب یک پیام خصوصی به ما، ایشان را به عنوان نامزد دوره معرفی کنند تا از ایشان برای حضور در دوره دعوت به عمل آوریم.

پادپُرس در اختیار استارتاپ‌ها

جهت حضور موثر کسب و کارهای نوپا امکاناتی در نظر گرفتیم، و ایشان می‌توانند از این به بعد به گروه‌های اختصاصی برای کسب و کار خود دسترسی داشته باشند.

به این ترتیب، دنبال‌کننده‌های این کسب و کارها، به راحتی و با حضور در این گروه‌ها، می توانند به همفکری راجع به مسائل ایشان و یا سایر موضوعات مربوط بپردازند. به این شکل، دنبال‌کننده‌ی هر استارتاپ سفیرِ آن کسب و کار خواهد بود و با بروز فکرش در پادپُرس، در ترویج آن استارتاپ در جامعه هم تاثیرگذار است.

اگر صاحب یک کسب و کار نوپا هستید، حتما از طریق درخواست عضویت به گروه استارتاپ‌ها ما را در جریان بگذارید تا شرایط حضور کسب و کارتان در پادپُرس را فراهم کنیم.

اگر مخاطب یا مشتری یک استارتاپ هستید، از ایشان برای طرح مسائلشان در پادپُرس دعوت کنید تا بتوانیم با هم، در معرفی موثرتر کسب و کارهای بومی در فضای وب تاثیرگذار باشیم.

8 پسندیده