مشاهده‌ت رو از سیستمای مختلف که به اندازه‌ی نیاز، غذا می‌پزن، بذار

##هدف
پیدا کردن مشاهدات الهامبخشی در دنیا، برای نزدیک شدن به راهکارهایی برای این مسئله: «چه‌ جوری غذا تولید کنیم، که نه زیاد بیاد و نه کم؟»

اگه جایی مشاهده کردی که غذا به اندازه تولید میشه و یا برعکس غذای همیشه بیشتر از اندازه میمونه، داستان مشاهده‌ت رو با

  • فیلم

  • عکس

برامون توصیف کن.

اهمیت مشاهده در تولید کافی غذا

2 پسندیده