مشکلات بازی کردن با بچه های اتیسمی چیه؟

سلام دوستان
من چیزی شنیدم که انگار بچه های اتیسمی تو بازی هایی که مربوط به تخیل کردن بشه مشکل دارن. چقدر این موضوع واقعیت داره و تا چه حد برای والدین این بچه ها مهمه؟
مشکلات بازی کردن این بچه ها چیه و چقدر اثر گذاره تو آینده شون و واقعا چه کارهایی تا الان شده؟

برای بقیه بچه ها مثل کسایی که سندرم داون دارن و … این مساله چقدر مهمه؟

3 پسندیده