مشکلات ورود به بورس، وسواس بی جهت یا مسیری پر مخاطره؟

پیش گفتار این پرسش را کوتاه می نویسم، زیرا تجربه ی زیادی در مسایل اقتصادی ندارم اما به نظرم تزریق سرمایه به بخش تولید باید یکی از دغدغه های هر ایرانی باشد، پس لطفا دوستان مطلع تجارب خود را یادداشت کنند.

با جست و جویی ساده در اینترنت با آمار و ارقام بیشماری مواجه می شویم که حکایت از سودآور بودن سرمایه گذاری در بورس دارد.
برای مشارکت در بخش تولید باید ابتدا کارگزار انتخاب کرد و انتخاب هر کارگزاری نیازمند سنجش یک سری از معیار هاست ( برای من مهم ترین هایش گستردگی حوزه های سرمایه گذاری، سامانه های بروز معاملات برخط، داشتن شعب در مراکز نزدیک به محل سکونت، پاسخگویی مناسب به سرمایه گذار و در نهایت تخفیف در کارمزد هاست ).
این ها نتایج جست و جوی اینترنتی یک تازه وارد است که می خواهد با سرمایه ای اندک وارد بخش تولید بشود.

10

اما نکته ای که حساسیت این تازه وارد را برمی انگیزد در همان قدم اول است؛ یعنی انتخاب کارگزار.
با مشاهده ی لیست کارگزاران مختلف به این نتیجه رسیدم که کارگزاری مفید بیشترین معاملات برخط را در سال های گذشته داشته، پس می توان به سرعت سامانه اش اطمینان بیشتری داشت اما در بخش آموزش و اطلاع رسانی به تازه واردان آگاه نمره ی قبولی بالاتری گرفته است، در این میان از کارگزارانی چون فارابی، سامان و… نیز صحبت شده است، اما تمامی اطلاعات ثبت شده و حرف های گفته شده به گونه ای گُنگ و پیچیده جلوه می کند.

در نهایت پرسش دیگری مطرح می شود:

تازه واردان و سرمایه گذاران خُرد برای ورود به بورس باید چگونه بر مشکلات اولیه غلبه کنند؟
( خصوصا در بحث انتخاب کارگزاری ها )

3 Likes