معماری و دیزاین فضا چطور باشه که سطح استرس رو برای افراد کاهش بده؟

گاهی با کمی تغییر رنگ یا چیدمان یا … در یه محیط میشه سطح انرژی افراد رو در اون محیط تنظیم کرد. به نظرتون چه عواملی میشه در طراحی و معماری یه فضا گنجوند که سطح استرس ناشی از کار یا ارتباطات حرفه ای رو در اون فضا کاهش بده؟

از چه اِلمان‌هایی میشه کمک گرفت برای کاهش استرس در فضا؟

1 پسندیده