ملاک زیبایی یک شعر را چه میدانید؟

این مسئله به ذوق و نحوه مطالعه شما از یک شاعر در گذشته مرتبط میشه یا یک سری مفاهیم و نحوه بیان و صنایع ادبی شعر رو زیبا میکنه؟

2 پسندیده

مفاهیم، حس و حال و تجربه‌های مشترک با شاعر هستن که یه شعر رو برای من جذاب می‌کنن! وقتی شاعر از لحظاتی حرف میزنه که من هم تجربه کردم و یا آرزو دارم تجربه کنم، و چیزای چنینی در یه شعر من رو سر ذوق میاره و حس می‌کنم شعر زیباس.

شده‌ام خراب و بدنام و هنوز امیـدوارم ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ که به همت عزیزان برسم به نیک نامی

دست از طلب ندارم تا کام من برآید ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر

سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ آنان که ندیدستند سروی به لب بامی

2 پسندیده

به نظر من ،نوع آهنگین بودن در عین محتوای زیبا هم این زیبایی رو دوچندان میکنه. شاعر در انتخاب وزن مناسب میتونه حس و حال رو بیشتر به سمت موضوع ببره

1 پسندیده