من یه ایده پول ساز در مورد مواد غذایی و فست فودی دارم چطور سرمایه گذار پیدا کنم؟

من تجربه ۸ سال تو کارم رو دارم
۲۳ سالمه و شخصا ادم کاری هستم
دنبال پدل دراوردن از راه حلالم
ولی سرمایشو ندارم…
کسی هست بتونه بهم سرمایه گذار واقعی بگه ؟
یا سرمایه گذار اینجا هست؟؟؟