مهمترین مطلبی که شما از نوآ007 یاد گرفتین چیه؟

دنباله‌ی موضوع چه پیشنهادی برای جمع بندی بحث های نوآ۰۰۷ دارید؟:

قراره یه گزارش از بحث های #نوآ007 تهیه کنیم.
یک قسمت از این گزارش می تونه این باشه که هر کدوم از ما، مهمترین چیزی که از #نوآ007 یاد گرفتیم چی بوده؟
اون گزاره یا مطلبی که جرقه جدید یا مهمی در ذهن شما ایجاد کرده؟

2 پسندیده