موارد مصرف آب غیر مستقیم در شهرها چیست؟

راستش یه جا روش مستقیم رو نوشته بود که به صورت آب آشامیدنی و آبیاری فضاهای سبز بود
.ولی به صورت غیر مستقیم چی میشه؟

1 پسندیده

تهیه‌ی نون (خمیر)
خوراکی‌هایی که توی تولیدشون به آب نیازه (نوشابه)
شیر!
درست کردن چای
و غیره.

توی راهنمایی, به این موارد, مصرف پنهان آب می‌گفتیم.

1 پسندیده