موتورهای برقی به جای بنزینی در سطح شهر

طبق بررسی های صورت گرفته: موتور سیکلت برقی در هر 100 کیلومتر بطور تقریبی 1500 وات برق مصرف می کند و این میزان بطور تقریبی برابر با 501 تومان می باشد. در صورتی که برای پیمودن مسیر با موتور سیکلت بنزینی در هر 100 کیلومتر نیاز به 2 تا 3 لیتر بنزین 700 یا 1000 تومانی می باشد.

این موتورها مزایای دیگه ای هم نسبت به موتور بنزینی دارن که تو متن خبر هست. با اینکه این خبر مال سال ۹۳ هست، هنوز استفاده ی خاصی از موتورهای برقی در سطح شهر نمیبینیم. چرا؟

برا ترغیب موتورسوارا به استفاده از این نوع موتورها چه مشوق هایی میتونه موثر باشه؟