موضوع انشا: معمولا تعطیلات خود را چگونه میگذرانید؟

معمولا تعطیلات خود را چگونه میگذرانید؟

موضوع انشا :wink:

5 Likes

به نام خدا
تعطیلات نداریم، اگر هم باشه پای نت و توی پادپُرس هستم :grin:
این بود انشای من، کوتاه بود ولی واقعی!!

2 Likes

تقریبا همون طور که @yousef اشاره کرد تعطیلات من هم بیشتر پای نت و سرگرمیهاشه و البته گاهی هم به میهمانی یا مسافرت میرم (تقریبا مجموع میهمانی رفتن و مسافرتم در طول یک سال به ده بار نمیرسه )