موقع خواب بهتر است از طریق دهان نفس بکشیم یا بینی؟ چرا؟

تنفس با دهان بسته در خواب

3 پسندیده

یه تحقیق نشون داده که خوابیدن با دهان باز باعث پوسیدگی دندان ها میشه.

آیا میتونیم تصمیم بگیریم که چطوری در خواب نفس بکشیم؟ وقتی در خواب عمیق هستیم کنترل روی تنفس خودمون داریم؟