مولفه‌های بنیادی برای خرید سهم چه‌چیزهایی هستند؟

می‌دونم که هر سهمی فرق می‌کنه ولی توی تحلیل‌های بنیادی‌تون چه مولفه‌هایی رو دخیل می‌کنید؟ غیر از سامانه کدال از کجا این اطلاعات رو بدست می‌آرید؟