میخوای یه دورهمی راه بندازی ، برای جذب افراد چکار می‌کنی؟

وقتی بخوای بین 30 تا 40 نفر رو به دورهمی خودت جذب کنی چه کارایی میتونی انجام بدی؟

image

6 پسندیده

دورهمی با چه هدفی منظورت هست؟ کمی بیشتر توضیح میدی؟

3 پسندیده

فرض کن میخوای برای کاری که داری میکنی، برای یه جور ارایه بیزینسی، و یا حتی یه خیریه یا بازی دورهمی بزاری

3 پسندیده