میشه با تله های شمشادی پلاستیکا رو گیر بندازیم؟

جاهای بادخیزی مثل زنجان، زیر شمشادها معمولا کلی پلاستیک و زباله های سبک گیر افتادن. میشه از این شمشادها برا ساخت تله هایی که بتونه پلاستیک های رها شده در طبیعت رو گیر بندازن، بهره برد. هندسه و مکان چنین تله هایی چه جوری باشه که کارامدتر باشن؟

1 پسندیده

برای مکان یابی و جهت گیری نیروگاه های بادی چه فاکتورهایی رو مطالعه میکنن؟ میشه از این مورد ها الهام گرفت برای ساخت چنین تله هایی که بر مبنای جهت و سرعت باد کار خواهند کرد. @Faezeh_shabani

1 پسندیده

کارهای فانتزی علمی هم انجام شده برای به تله اندازی موتورهای میکرونی توسط زاویه های مختلف. مثلا در این کار توضیح داده که مستقل از نوع حرکت ذراتی که میخوایم به تله بندازیم، شکل قلب شکل مناسبی برای به تله اندازی اون هاست.

ویدیویی از کار در این جا در دسترسه:

3 پسندیده

برای مکانیابی مزارع بادی داده هایی مثل تعداد روزهای بادی، سرعت غالب باد در ارتفاعات مختلف از سطح زمین و جهت وزش غالب مفید هستن.
برای ساختن چنین تله هایی امار اینکه کجاها زباله ها بیشتر رها میشن هم لازمه. معمولا تو جاده ها میبینیم که در مناطقی کلی پلاستیک جمع شده (که معلومه جاهای دیگه رها شدن و توی اون نقاط جمع شدن) اون مناطق چه ویژگیهایی دارن که زباله ها میرسن اونجا حرکتشون کندتر میشه؟

3 پسندیده