میناکاری و قلم زنی اصفهان زیر نظر سازمان صنعت و معدن

چندی پیش بود که اصفهان از سوی شورای جهانی صنایع‌دستی به عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی انتخاب شود. عنوانی که به سبب شایستگی‌های اصفهان در این حوزه به این شهر لقب داده شده است. به گزارش تابناک اصفهان، البته این عنوان، تنها وظایف اصفهان در حوزه صنایع دستی را بیشتر کرده است و باید توجهات به این امر به ویژه در بحث کیفیت افزایش یابد.

برای افزایش کیفیت، سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفته 13 رشته صنایع دستی که کمتر هنری هستن (رشته هایی مثل میناکاری، قلم زنی، نقره کاری، …) رو به سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار کنه. با این واگذاری 500 کارگاه صنایع دستی از حوزه نظارت اتحادیه خارج و تحت پوشش سازمان صنعت قرار خواهد گرفت.

چنین تصمیمی چه خروجی هایی خواهد داشت؟ و چه تاثیری در کیفیت کارهای هنری و صنایع دستی اصفهان میتونه بذاره؟