نظرتون درمورد کارمندی در ایران چیه؟

داشتم به این فکر میکردم به عنوان یه شغل ،کارمندی چقدر راضی کننده است (چه بدی ها و خوبی هایی داره )و اینکه چرا از هرکارمندی درمورد حقوقش میپرسیم تفره میره یا جوابای ضد و نقیضی میشنویم؟
و مهمتر از همه چقدر دست یافتنیه (برای من که از طبقه ی متوسط جامعه ام(پارتی و بابای جانباز و ازین حرفا ندارم ، موئنثم،و انسانی (ادبیات و علوم انسانی نه معارف)خوندم (با توجه به اون چه زیر شاخه ایو باید توی دانشگاه انتخاب کنم )
از کارکردن تو هرجایی خوشم نمیاد (مثلا استعداد مددکار شدنو ندارم ،توی جمعای مذهبی کسل میشم و …
این عکسه رو هم ببینید
2019-07-29-20-54-26