نظرتون راجب آوا و صدایی که از صحبت مردم بومی انواع زبان ها به گوش میرسه چیه؟

چند وقت پیش بطور اتفاقی تو شبکه های اجتماعی گفت و گوی کره ایی ها رو تماشا کردم.
و اصلا از آوایی که ازین زبان به گوش میرسه خوشم نیومد ،انگار کمی گوش خراش و رو اعصابه،
و فکر میکنم ریشه در فرهنگشون داشته باشه

حالا کنجکاوم بدونم انواع زبان ها ازین نظر دلنشین هستند یا نه
نظر شما چیه؟!