نظرتون راجع به باشگاهی که از تمام دستگاه‌هاش برق تولید بشه چیه؟

تصور کنین کاری که ورزشکارها در باشگاه انجام میدن به روشی توسط دستگاه ها در قالب انرژی الکتریکی ذخیره بشه. نظرتون چیه؟ به طور متوسط تو یه روز کاری چقدر انرژی ممکنه تو چنین باشگاهی تولید بشه؟

4 پسندیده