نقش دانشگاه‌ها در رونق اقتصاد سایر قسمت‌های جامعه چیه؟

مثلاً بعضی مسیرهای داخل و بیرون شهری با حضور دانشجوها پر رفت و آمد میشه، یا نیاز دانشجوها به مسکن، کتاب و مراکز تفریحی و فرهنگی و . . .
نظرتون چیه؟

نقش دانشگاه در اقتصاد جامعه

1 پسندیده