نُوآ۰۰۷ گزارش تصویری میزگرد مجازی درباره مسئله‌ی آب ایران

میزگرد مجازی نُوآ۰۰۷ درباره مسئله‌ی آب در ایران، در تاریخ ۲۵ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ به میزبانی پادپُرس برگزار شد. در ادامه گزارش تصویری این میزگرد شامل بخش‌های زیر مستند شده است:

بحث‌های میزگرد به صورت باز در آدرس #Nova:waterwaste در دسترس هستند.

_دنباله‌ی موضوع چه پیشنهادی برای جمع بندی بحث های نوآ۰۰۷ دارید؟ـ

6 پسندیده

همراهان این رویداد

۵۰ پادپُرسی که با مشارکت‌های ریز و درشت خود کمک کردند یه حرکت جمعی داشته باشیم:

۴ مرکز دانشگاهی:

۵ حامی رسانه‌ای:

و ۲۱ کانال تلگرامی محیط زیستی و کسب و کاری.

1 پسندیده