نگهداری کبوترها روی پشت‌بام خوبه یا بد؟

نگهداری و پرورش کبوتر روی پشت بام‌های شهر، و پرواز دادن اونها، خوبه یا بد؟
چه اهمیتی داره، و چه مشکلاتی؟

نگهداری کبوترها

اصطلاح کبوتربازی رو شنیدید، از دنیای کبوتربازها چی میدونید؟
از چه زمانی این مسأله رایج شد، و آیا اخیراً کمتر شده؟ در کشورهای دیگه هم چنین شکلی از نگهداری کبوتر دیده میشه؟
قسمت جذابش برای من دیدن شکوه و اوج پروازشونه، یا اینکه تعداد زیادی همزمان با هم به پرواز در میان و در ارتفاع کم دور بام لونه‌شون میچرخن و برمیگردن.

2 پسندیده