(هارپ)در مورد یونوسفر چه می دانید؟

دنباله‌ی موضوع درباره‌ی پروژه هارپ و ارتباط آن با زلزله چه می‌دانید؟:

یونوسفر (Ionosphere) بالاترین لایه جو بوده که به یون‌کُره نیز معروف است. این لایه وظیفه دارد تا از ورود پرتوهای خطرناک اشعه ایکس و فرابنفش خورشید به زمین جلوگیری کند تا زندگی بتواند در این کره خاکی جریان داشته باشد.96-08-c07-2237

قابل بحث در این موضوع: درباره‌ی پروژه هارپ و ارتباط آن با زلزله چه می‌دانید؟