هر سوالی دارید بپرسید در کمال صداقت جواب میدم

دوستان این چالش صندلی داغ رو خودم راه میندازم تا بعدا اگر کسی خواست بیاد و انجامش بده؟
هر چی میخواین بپرسین البته با رعایت موازین اخلاقی :roll_eyes:

3 Likes

آخرین باری که دروغ گفتی
و عصبانی شدی کی بوده و چی بوده؟

1 Likes

اخرین دروغم دیشب بوده یکی گفت بیا شام پیش ما گفتم کار دارم در صورتی که کلا نمیخاستم برم پیشش
اخرین عصابنیت هم دیشب سره فوتبال بود فحش دادم بازیکن

2 Likes

یکی از لحظات خجالت آور زندگیتو تعریف کن

1 Likes

از داماد عمم بد میگفتم یهو دیدم اونور داخل مهمونی نشسته بوده میشنیده

1 Likes

مهم ترین رازی که توی زندگیت داری و نمیخوای کسی بدونه و تا حالا به زبون نیوردی چیه؟

1 Likes

همچین رازی که اینقد بزرگ باشه ندارم ولی قبلا یکی رو دوس داشتم که رفت ازدواج کرد ولی هیچکس اینو نمیدونست حتی صمیمی ترین دوستم

3 Likes

چرا این سوال رو توی پادپرس مطرح کردید؟

4 Likes

برای اینکه کامنت بزارید

2 Likes