هر سوالی دارید بپرسید در کمال صداقت جواب میدم

دوستان این چالش صندلی داغ رو خودم راه میندازم تا بعدا اگر کسی خواست بیاد و انجامش بده؟
هر چی میخواین بپرسین البته با رعایت موازین اخلاقی :roll_eyes:

4 پسندیده

آخرین باری که دروغ گفتی
و عصبانی شدی کی بوده و چی بوده؟

1 پسندیده

اخرین دروغم دیشب بوده یکی گفت بیا شام پیش ما گفتم کار دارم در صورتی که کلا نمیخاستم برم پیشش
اخرین عصابنیت هم دیشب سره فوتبال بود فحش دادم بازیکن

2 پسندیده

یکی از لحظات خجالت آور زندگیتو تعریف کن

1 پسندیده

از داماد عمم بد میگفتم یهو دیدم اونور داخل مهمونی نشسته بوده میشنیده

1 پسندیده

مهم ترین رازی که توی زندگیت داری و نمیخوای کسی بدونه و تا حالا به زبون نیوردی چیه؟

1 پسندیده

همچین رازی که اینقد بزرگ باشه ندارم ولی قبلا یکی رو دوس داشتم که رفت ازدواج کرد ولی هیچکس اینو نمیدونست حتی صمیمی ترین دوستم

3 پسندیده

چرا این سوال رو توی پادپرس مطرح کردید؟

4 پسندیده

برای اینکه کامنت بزارید

2 پسندیده