هر شخص در پادپرس تو رو به یاد چه شخصیت معروفی میندازه؟

رفتار و نوشته های افراد حاضر در پادپرس گاهی تداعی کننده یک شخصیت میشن مثلا وجود یک عادت کلامی ،رفتاری و یا صفت اکتسابی دیگه ای . شما نظرتون چیه؟

کدام شخصیت|۶00x۳۳6

4 پسندیده