هزینه جایزه‌های تبلیغاتی چند درصد درآمد و سود تبلیغاته؟

چه حساب و کتابی از میزان سودآوری پشت این جایزه‌های تبلیغاتی هست که برنامه‌های تلویزیونی و جشنواره‌ها و اپلیکیشنا و شرکتا و فروشگاه‌های بزرگ و کوچک و بانک‌ها همه ازین روش‌ها استفاده میکنن.
جایزه تبلیغاتی

مرتبط با تفاوت شرط‌بندی با سایتها و اپلیکشنهای پیش‌بینی چیه؟

3 پسندیده