هفت عادت مردمان موثر چیه؟ لطفا نام ببرید!

استفن کاوی، در کتاب «هفت عادت مردمان موثر»، هفت عادتی که لازمه داشته باشیم تا به آدم‌های موثری تبدیل بشیم رو برمی‌شمره (البته از اسم کتاب واضح بود!!:laughing: ).

شما بدون اینکه به کتاب مراجعه کنین، فکر می‌کنین این 7 عادت چیا باشن؟!

پ.ن- برام جالب بود که وقتی عادت‌ها رو مرور می‌کردم، به نظرم چکیده‌ای از مرام یک پادپرسی رو به نمایش میذاره!

#کافه_بازی!

1 Like