همراه با شب یلدا(بدیهه سرایی)

رسیدیم به بخش شیرین بدیهه سرایی اما یکسری قوانینی هست

فرد سوال کننده سه کلمه میگه که یک کلمه اون حتما باید تو قافیه استفاده بشه… شعر حتما باید دو بیت باشه
واژه ها باید فارسی باشند .
سه کلمه ای که من برای نفر اول میگم ؛
سرد/روستا/گله بان

2 Likes

شبی سرد با دوستی مهربان / در آن روستا و سگ گله بان
بدو گفتم ای مهربان دوستم / ز مهرت برفت رنگ از پوستم

اگه یکم ضایع بود ببخشید

2 Likes

یه بیت دیگه هم میگفتید عالی میشد
حالا برای فرد بعدی کلمه بگید

1 Likes

ببخشید خیلی تلاش کردم که تو دو مصرع باشه اشتباه دیدم سعی میکنم ادیت کنم

سحر و لاله و سوری

3 Likes

سحر از لاله پرسان گفت موری
چرا داغی به دل داری ز دوری
چراغ دل فروزان کن چو خورشید
نسیم و صبح را مهمان به سوری

3 Likes

برای نفر بعدی ؛ بت پرستی/نمک/دغل

2 Likes

عالی بود از نظر من …

1 Likes

دغل در کار باشد بت پرستی / نمک نشناسی باشد عین پستی
برو آزاده باش ای مرد عاقل / تهیدستی به است از خود پرستی
من باید برم از بقیه دوستان هم دعوت بفرمایید

شکستگی /دیوار/عشق

2 Likes

خداحافظ منم در شرف خوابم

2 Likes

دیوار دلم از بی وفایی عشق ترک خورد
در این دل شکستگی سرنوشتم ورق خورد
:heart::heart::heart:

3 Likes