واردات در یک اقتصاد مقاومتی چه تاثیری دارد؟

خروجی یه سیستم اقتصادی که بر مبنای اقتصاد مقاومتی است، در اثر واردات چه تغییری میکند؟

و چه جوامعی تا الان از اقتصاد مقاومتی بهره بردن؟ و تونستن با چنین رویکردی شرایط اقتصادی جامعه شون رو بهبود ببخشن؟

2 پسندیده

هرگاه این موضوع را مانند یک پیشنهاد علمی (proposal) بتوانید بیان کنید و آنرا بفهمید می توانید برای آن پاسخی بیابید.

1 پسندیده

نکته ی مهم تعریف «اقتصاد مقاومتی» است،به نظر من دو دیدگاه می تواند وجود داشته باشد:

1-اقتصادی درون جوش با نگاه به بیرون.
2-اقتصادی درون جوش بدون هیچگونه اعتنایی به بیرون.

منظور از «بیرون» بهره بردن از دانش کشورهای پیشرفته برای خودکفایی در فراهم آوردن زمینه هاست.

مثال معروف و موفق اش ژاپن است که به عقیده ی من از تعریف نخست اقتصاد مقاومتی بهره برده است، البته نگاه به راه های رفته و بهره گیری از دستاورد های ممالک پیشرفته ابتدا نیازمند تنش زدایی در روابط خارجی است و همپای با آن باید به استفاده ی از ایده های جدید ، متخصصانِ داخلی و تبادل دانش میان کشور ها توجه ویژه ای داشت.
متخصص همان طور که از نامش پیداست باید بتواند در کاری که به او محول شده توانایی اش را اثبات کند و باعث باز شدن گره ها شود، یک متخصص نباید در کارش نماینده ی جناح یا آیینی خاص باشد، در واقع پروسه ی انتخاب چنین فردی باید برمبنای شایستگیِ در کار باشد، به دور از هر گونه غرض ورزی یا برچسب زدن که در نهایت رنگ و بویی سیاسی،قومی یا مذهبی خواهد داشت.
با بررسی اقتصاد ژاپن خواهیم دید که چنین سیاست هایی در نهایت آن کشور بحران زده ی پس از جنگ را به غولی اقتصادی تبدیل کرده است که توانسته این متدِ موفق را به دیگر نقاط دنیا صادر کند!
نسخه ای که حاکمان ژاپن برای اقتصادشان پیچیدند در نهایت باعث جلب اعتماد عمومی شد و هیچ چیز مانند اعتماد ملی و همکاری بین دولت و ملت نمی تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کند.

مثال جالب دیگر الگو های اقتصادی دو کُره است:
کافی است فقط کره ی جنوبی و شمالی را با هم قیاس کنید.
به نظرم ناکامی کره شمالی به خاطر دیدگاه ضعیف و سیاست زده ی حاکمانش نسبت به همه ی مسایل است (که نوعی بی نقص از دیدگاه دوم در تعریف اقتصاد مقاومتی را تداعی می کند) در واقع ایزوله کردن کشور ،برچسب زدن به منتقدان و اقداماتی از این دست محکوم به شکست اند.
چنان که در خبر ها شنیدیم اقرار رهبر کره شمالی به سیاست های غلط کشورش را!

حال آنکه در نقطه ی مقابل، کره ی جنوبی توانسته با اجرایی نمودن تعریف نخست به دست آوردهایی چشم گیر برسد و مشابه ژاپن بازار های جهانی را تسخیر کند.

با توجه به مقدمه ی گفته شده،به نظرم اگر سیستم اقتصادی از دیدگاه اول تبعیت کند،واردات نقش چندانی در تضعیف کالای ملی نخواهد داشت،چه بسا با ایجاد رقابت بین کالای ملی و خارجی،بتوان بر کیفیت اجناس داخلی تاثیر مثبت گذاشت،همانطور که این فرمول برای بسیاری از غول های اقتصادی موثر بوده است.
البته در اینجا باز هم به تقویت ارزش های ملی و اعتماد سازی تاکید می شود که جز جدایی ناپذیر از یک اقتصاد موفق (با توجه به دیدگاه نخست در تعریف اقتصاد مقاومتی) است.

3 پسندیده