وسایل رو میزتون چه جوری میتونه به کاهش آلودگی هوا کمک کنه؟

دارم فکر میکنم چه ایده های فضایی میشه برا آلودگی هوا داد، و هنوز به نتیجه نرسیدم. برا همین اومدم دنبال ابزارهای جانبی! یعنی طرح یه پرسش برا باز کردن ذهنم :wink:

وسایلی که اطرافتون میبینین، مثلا کاغذا، کیس کامپیوتر، لیوان چای، تفاله چای، کشمش، سیم برق، و ژاکت تو فضایی ترین حالت چه جوری میتونن به کاهش آلودگی هوا کمک کنن؟

بعد از نوشتن پست چیزایی که به ذهن خودم رسید:

قدیما که با جارو دستی خونه رو جارو میکردیم، برا اینکه گرد و خاک بلند نشه از تفاله چای کمک میگرفتیم و خیلی هم خوب جواب میداد. یه اسفنج از تفاله چای خیس دم اگزوز های ماشین چیز خوبی میشد!
یا یه دهان بند/فیلتر جلو دهان از جنس تفاله های چای که وقتی میخواستی بذاریش جلوی دهنت، یه دکمه رو فشار میدادی و مرطوب میشد هم میتونه کمک کنه!

چی به ذهن خلاق شما میرسه؟ :sunglasses:

2 پسندیده

گوشی موبایل: یه اپلیکیشن بود که از پشت ماشینهای فرسوده با پلاکشون عکس میگرفت و میفرستاد به سامانه و یا ثبت جرایم. و بعد خود راهنمایی رانندگی دنبالشون میکرد که اگه تا زمان مناسب نیومدن برگه جریمه بفرسته براشون! :smirk:

کنترل تلویزین: یه کنترل داشتم که باهاش میتونستم اگزوز های آلوده تر رو خاموش کنم!

1 پسندیده

ابزاری که تو این عکس هست (مثل تیغ، قیچی، چکش) ناخود آگاه اینو به ذهنم اورد که میشه با اینا به زندگیم پایان بدیم و کمتر باعث آلودگی هوا بشم!:sunglasses:
ولی گویا جسد آدم هم باعث آلودگی میشه!:grin:

1 پسندیده