وسط کف پاتون بخاره، چیکار می کنید؟!

هیچ توضیحی ندارم براش! download

4 پسندیده

میمالم به مبل :neutral_face: یه جای زبر پیدا میکنم که بخارونمش اما خاروندنش فقط بدترش میکنه بعد از اینکه حسابی خاروندمش ۲ دقیقه تحمل میکنم و خوب میشه :thinking:
بدترین حالت وقتیه که نصف شب از خارش کف پا از خواب بیدار بشی. از مرگ بدتره لعنتی :joy:

5 پسندیده

با دست محکم میخارونم!

2 پسندیده

عنوان سوال به خندم انداخت :smile:
پادپرس داره جایگاه خودش رو در حل انواع مسایل پیدا میکنه :wink:
ولی واقعاً موقعیت گریه داریه، فک کن پات تو کفش باشه و جایی باشی که نتونی کفشتو در بیاری :weary:

5 پسندیده

دلیل خاصی داره که این اتفاق میوفته؟ شاید با بررسی دلیلهاش بشه راههای بهتری از مبل :grin: یا چنگال پیدا کرد.

5 پسندیده

شاید بخاطر نوع جوراب ، کفش ، نوع تغذیه و… باشه که کف پا میخاره

2 پسندیده

دقیقا.تهش بعد از کلی تقلا، جوان ناکام میشم و منتظر می مونم تا خودش تموم شه :joy:

3 پسندیده