وقتی در کارتان به مشاوره متخصص نیاز دارید، چه میکنید؟

من همیشه تصورم این بود که وقتی فردی در حوزه ی مهارتی خودش متخصص شود، یکی از کارهایی که حتما انجام میدهد مشاوره دادن به جوان های با انگیزه است. چراییش را نمیدانم. بیشتر به خاطر روحیات شخصی هست. ولی در عمل چیزی که مشاهده کردم این است که افرادی که جویای نام هستند معمولا در محیط های جوان پیداشان میشود و متخصصان واقعی چندان در دسترس نیستند.

برای نیازهای تخصصی تان از کجا و به چه سبکی مشاوره تخصصی (بدون هزینه ی گزاف) پیدا میکنید؟‌ البته قصد جسارت ندارم و میدانم زمان یک متخصص چقدر ارزش دارد.

به عنوان مثال، برای مشاوره ی تخصصی با هزینه ی معقول بیمارستان ها هستند و پزشکان متخصص که هنوز اجازه مطب ندارند، در بیمارستان حتما ویزیت میکند. ولی بیمارستانِ کسب و کارها کجاست؟

3 پسندیده