وقتی فکر می کنی، چه شکلی میشی؟

چرا وقتی فکر می کنم، حواسم از اتفاقات اطرافم پرت میشه و صداهارو نمیشنوم؟
زمانی که دانش آموز بودم، یادمه تو کلاس بارها اتفاق افتاده بود که معلم اسمم و صدا کرده و من نشنیدم، بعد از چندین بار صدا کردن، با تکان دوستام متوجه شدم چه خبره! یک بار هم موقع رانندگی داشتم فکر می کردم، اصلا ماشین جلویی رو ندیدم، داشتم میرفتم تو شکمش …
برای شما هم این اتفاق ها افتاده؟

غرق شدن در تفکر

9 Likes

این نشان میده شما موقع فکر کردن غرق مطلب میشید پس فکر کردن را هرجایی انجام ندید مخصوصا پشت فرمان

منم مثل شما هستم با این تفاوت که زمان رانندگی ذهنم رانندگی میکنه و خودم با خیال راحت غرق میشم

1 Like

من خیلی خنده دار میشم
قیافم شبیه فکرم میشه
اگه فکرم پلید باشه، چشمام میخنده و پوزخند موزیانه ای میشینه رو صورتم
یکم هم کج میشه صورتم
وقتی به یه چیز اعصاب خورد کن فکر میکنم، مینیک صورتم درست شبیه دعوا میشه و از چشمام خشم میباره
چیزای خنده دارم که دیگه نگم براتون
ولی کافیه که به یه چیز فکر کنم که یکم توش خجالت بکشم یا عاشقانه باشه، اون موقع تو دلم خالی میشه و میلرزه بدنم خیلی تابلو هستااااااااااا
صورتم هم قرمز میشه و با خجالت سرم رو هی مثل دیوانه ها پایین میندازم
:relaxed: :relaxed: :relaxed:

1 Like