وقتی میخوای دوست جدیدی پیدا کنی یا رابطه ای رو قطع کنی از کسی مشورت میگیری؟

برای بعضیها شروع و پایان یک رابطه دوستانه، وسواس گونه است و شاید از کسان دیگر بخصوص دوستان و آشنایان خودشون که با اون فرد در ارتباطه مشورت بگیرن . شما در این موقعیت چکار می کنید؟ آیا این کار، کار درستیه🤔 یا تکیه بر شناخت و آگاهی خودتون از اون آدم براتون کفایت میکنه که درباره یه رابطه چه تصمیمی بگیرید🤔

2 Likes

براى روابط دوستانه نه، ولى براى رابطه عاطفى حتما از كمك مشاور استفاده كردم و ميكنم، چه در شكل دادن به رابطه و چه در پايان دادن به اون.

اينجور وقتا شناخت طرف مقابل نيست كه بهم كمك ميكنه، بلكه شناخت خودم در مواجهه با ايشون برام مهمه. برا همين دوست يا اشنا به سختى بتونه كمكم كنه.

البته حواسم هست تصميم نهايي رو خودم بگيرم و رو دوش مشاور نندازم، يعنى هدفم از گرفتن مشاوره كاهش مسئوليتم نيست بلكه اگاهى بيشتره.

2 Likes