پنج نفر تاثیر گذار روی من چه کسانی هستند؟

اصطلاحی در روان شناسی میگه که افراد میانگین 5 نفر نزدیکشون هستند
اگر فرض رو بر درستی گزاره بگیریم آیا این 5 نفر فقط شامل افراد در فاصله فیزیکی نزدیک با ارتباط قوی رو شامل میشه یا میشه من از 5 تا شخصیت تاریخی و مجازی و داخل کتاب ها هم تاثیر بگیرم؟ یا اینکه از میانگین هم بیشتر تاثیر بگیرم و از اونها بهتر باشم یا کلا تاثیرات رو به حداقل ممکن برسونم؟

1 پسندیده

نمیدونم ولی قطعا از بیشتر از این افراد هم میگیریم تاثیر رو
از نظر من هرچیزی که ما باهاش ارتباط بگیریم در حداقل خودش تاثیر رو میذاره
کتابی که میخونیم فیلمی که میبینیم همه اینا روی ما اثر دارن بر ( عقاید,احساسات,نظرها,طرز فکر ,و…) حالا اون اتفاقی که درون ما میفته یا میتونه مخرب باشه یا مفید

1 پسندیده