"پونکتوم" ، "استودیوم" ، چطور درک میکنید این دو موضوع رو؟

حدودا با توضیحات رولان بارت از این دو مفهوم در حوزه عکس اشنا هستم ولی احساس میکنم این دو جنبه در سایر حوزه ها هم قابل تشخیص هستند . مثلا من خودم خیلی سعی کردم این دو مفهوم رو در باب موسیقی به دوستانم توضیح بدم.