پیشرفت تکنولوژی چه رابطه ای با توسعه یک کشور دارد؟

فرض کنیم که در مورد کشوری فقیر در آفریقا صحبت می کنیم. آیا نیاز به تکنولوژی برای توسعه این کشور همانند نیاز به تکنولوژی در کشوری صنعتی مثل آلمان است؟

کلا رابطه بین پیشرفت تکنولوژی و توسعه یک کشور، به چه عواملی بستگی داره؟

و آیا می شه فرمولی کیفی یا کمی برای این رابطه بدست آورد؟

1 پسندیده

در واقع ای خودش میتونه یه سوال دیگه باشه،
توزیع تکنولوژی در سراسر دنیا چگونه است، آیا لازمه یا میتونه متعادل باشه؟

2 پسندیده

تقریبا پیشرفت تکنولوژی فقط ابزار های بهتر و کارامد در اختیار میزاره، چگونگی استفاده از ابزار به خاسته ها و دلایل شکل گیری خاسته ها بستگی داره.