چالش‌های استفاده از اوراکل بلاکچین چیست؟

توسعه استفاده از اوراکل شبکه بلاکچین با چالش‌های متنوعی همراه است؛ به عنوان نمونه برخی اوراکل‌های موجود در شبکه بلاکچین از امنیت پایینی برخوردار هستند و در معرض جعل داده‌های محرمانه قرار دارند‌. نصب و راه‌اندازی اوراکل جهت انتقال داده‌های مورد نیاز به قرارداد هوشمند بلاکچین پروسه بسیار پیچیده‌ای است و به دانش تخصصی در زمینه‌ برنامه نویسی نیاز دارد. همچنین تهیه اوراکل‌‌های پیشرفته نیازمند دانش تخصصی برنامه نویسی و صرف هزینه‌های سنگین است.