چجوری میشه راحت بیمه تامین اجتماعی رو تمدید کرد؟

من وقت نمیکنم مرخصی بگیرم و میخوام بدون مراجعه حضوری تعویض کنم. آیا امکانش هست؟ چطور؟

دنباله‌ی موضوع چجوری میشه سوابق بیمه تامین اجتماعی رو دید؟

2 پسندیده