چجوری میشه راننده ها رو شرطی کرد که وقتی به خط عابر میرسن سرعتشون رو کم کنند؟

خیلی وقتا به عنوان یه راننده دلم میخواسته برای عابری که میخواد از جلوی ماشینم رد شه واستم، ولی تعداد بارهای محدودی چنین کاری رو تونستم انجام بدم؛ گاهی به دلیل ترس از ماشین های پشتی، و گاهی هم برا اینکه تازه وقتی به عابر میرسم یادم میفته که ترمز بگیرم. بعضی وقتا هم که واستادم، عابر ناراحت شده و ازم خواسته که حرکت کنم تا زودتر بتونه از خیابون رد شه.

چه جوری میشه سواره ها و پیاده ها رو شرطی کرد به این صورت که حق تقدم در مکان خطوط عابر پیاده با عابر هست؟ طوری که راننده در این مکان ها دیگه نیازی به تصمیم گیری نداشته باشه و پیش شرطش مکث پیش از این خط ها باشه تا اگه عابری بود، با آسایش بیشتری از خیابون رد شه؟

2 پسندیده

اتفاقا اگر این اتفاق برای مکان های خط عابر پیاده بیفتد، عابرین هم شرطی میشوند که فقط از این مکان ها از خیابان عبور کنند، و این میتونه راهکاری باشه برای جلوگیری از توقف های اجباری ماشین ها در قسمت های مختلف خیابان (در اثر عبور عابر).

2 پسندیده

یکی رو میشناسم که این قسمت از رانندگیش برام الهامبخش بوده، هر موقع به عابر میرسه بی برو برگرد توقف میکنه تا عابر رد شه. خیلی دوست دارم بدونم چه جوری چنین عادتی رو در خودش ایجاد کرده و یا موقعی که عابر میبینه دقیقا چی میشه که به راحتی سرعتش رو کم میکنه و … @somo849

1 پسندیده