چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

چرا؟
اولین کلمه یا جمله ای که بعد چرا میاد تو ذهنتون چیه؟

6 پسندیده

با دیدن این پرسش، اولین کلمه ها این بود: «چرا این سوال این قدر علامت سوال داره و ناکامله؟!» :grin:

البته مستقل از تعداد علامت سوالاش، جذاب و تحریک کننده مطرح شده :heart_eyes: . آدمای کنجکاو رو به دام میندازه!


اولین کلمه یا جمله رو نمیدونم. ولی اکثر اوقات حسم یه جور گارده در برابر این پرسش، ولی نمیدونم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

مثلا

  • «چرا خفاشا برعکس میخوابن؟» ذهن من «کی گفته! شاید گاهی هم که جای نرم گیر میارن، سرراست خوابیدن!»

  • «چرا این کار رو نکردی؟» ذهن من «دلم میخواست!»

5 پسندیده

وای راس میگین :sweat_smile::+1:t2:

6 پسندیده

پیش خودم گفتم موضوع شکایت از پادپرس هست.

6 پسندیده

برای من اینه که چرا دنیای اطرافم اینجوریه؟ آدمهای اطرافم اینجورین؟

7 پسندیده

چرا نه؟!!!

5 پسندیده

چی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

5 پسندیده

گفتن دلیل و اثبات مسئله.

2 پسندیده