چرا از آمپول میترسیم؟

خدایی نمیدونم چرا بعد این سن حتی اگر جیغ و دادم نکنیم ولی بازم اون استرس سوزن زدن داریم. به نظرتون تکنولوژی اینم درست میکنه؟ که دیگه نترسیم

1 پسندیده

من همیشه فکر میکردم این پاسخ طبیعی بدن هست و بودنش نشان دهنده سلامت سیستم حسی. البته باید کسائی که متخصص هستند نظر بدن.

2 پسندیده

به نظرم این ترس از کودکی در وجود ما رخنه کرده، زمانی که قدرت تشخیص خوب از بد در ذهنمون :thinking:کم یا نبوده است.
بهرحال من از اون دسته از افرادی هستم ک در کودکی از آمپول میترسیده ولی الان عکس این قضیه ست(حتی در مواردی که نیاز ب دارو دارم :face_with_thermometer: از دکترم تقاضا میکنم که به جای قرص و شربت امپول :syringe: برام تجویز کنه)

2 پسندیده