چرا از بین بسیاری از کشورها، وضعیت کشور ما در حالت بحرانی قرار دارد؟

وضعیت بحرانی آب ایران

1 پسندیده

ایران از طرفی در یک منطقه خشک واقع شده که بطور طبیعی دچار کم آبی هست.
از طرف دیگه هم بیش از 15 سال متمادی بارندگی به اندازه کافی وجود نداشت و در این فاصله، حجم منابع آبی تجدید پذیر افت شدیدی پیدا کرد.
تغییرات آب و هوایی و افزایش دما هم دلیل دیگه ای است که باعث می شه مقدار زیادی از بارش قبل از اینکه به آب های زیرزمینی نفوذ کنه، تبخیر بشه.
شاید این علت ها رو بشه در کشورهای دیگه ای هم پیدا کرد اما متاسفانه مدیریت نادرست در این بحران هم مشکل رو افزایش داده و علاوه بر این، در سال های گذشته میزان تقاضای آب آشامیدنی، آب مورد نیاز برای کشاورزی و صنعت هم چند برابر بیشتر از نرخ رشد جمعیت، افزایش پیدا کرده اند.

4 پسندیده