چرا انسانها سفر میکنند؟

چرا انسانها سفر میکنند؟آدما از کجا سفر کردن رو پیدا کردنند و شناختند؟چطور شد که از محل دائمی خودشون به این فکر افتادند به جاهای دیگه برن و بتونن تجربه کسب کنند؟
اصلا سفر کردن در اون زمانها چه سودی براشون داشت؟میدونستن این جابجایی ممکنه بعدها به یه موضوع کلی تو جهان پرداخته بشه؟

2 پسندیده

به دلیل فضای بهتر ، کسب تجربه و اندوخته های بیشتر و جدیدتر، آب و هوا و امکانات بهتر و همچنین پیدا کردن آدمهای مناسب برای زندگی و کار . اینها به ذهنم رسید

1 پسندیده