چرا اکثر هنرمندان در فقر می میرن؟

چرا نمی تونیم محصول یا خدماتمون رو به قیمت خوب بفروشیم؟
چرا اغلب آثار هنرمندان بعد از مرگشون با قیمت بالا فروش می ره؟

3 پسندیده

هنرمند واقعی فقر اختیاری رو ترجیح میده به تجمل .
شاید هم توسط جامعه ارزش گذاری خوبی نمیشه!

2 پسندیده

هرکسی برای خودش تعریف خاصی از مقولات داره!!!
به نظر من همه در فقر میمیرن.در این میان بازیگران و بیشتر کسانی که از طریق نمایش امرار معاش میکنند از بس در نقش های متفاوت فرو میروند از زندگی بیشتر به جنبه نمایشش میپردازند و از واقعیت دور میشوند.

چون کاسب خوبی نیستیم.

چون دلالان موقعیت سازی بلدن.

1 پسندیده

بعد مرگ يه هنرمند، اثر هنرى فقط يه اثر هنرى نيست، بلكه يه اثر هنرى با يه داستان منحصر به فرده.

حتى ژيان هم بعد از مرگ خط توليدش با قيمت بالاترى فروش ميره، با اينكه ژيان لزوما يه اثر هنرى نيست.

2 پسندیده