چرا اگه بتادین روی محل زخم خشک نشه، اثر میکروب کشی ش کم میشه؟

می دونستید بتادین و یا همان محلول ید در صورتی ضد عفونی می کنه که روی محل خشک بشه و اگر خشک نشه به میزان زیادی قابلیت اثر میکروب کشی اون کاهش پیدا می کنه؟ چرا؟

قابلیت ضدعفونی کننده بتادین

7 پسندیده