چرا با تماشای طبیعت آرامش می گیریم؟


(نجمه شیخی) #1

آیا این حس دریافت آرامش از دیدن مناظر طبیعی مثل آسمون و دشت و دریا و طوفان و بارون و … واقعی هست و واقعا مکانیزیمی در بدن اون رو تولید می کنه؟ یا بیشتر حاصل تلقین هست؟

منشا آرامش ناشی از طبیعت


(Jalal Razavi) #3

جواب خاصی برای سوال اصلیتون ندارم اما به نظرم واقعیت با تلقین تفاوت چندانی نداره و جفتش تبدیل به یک چیز در بدن میشه :thinking: تلقین یک خودآگاهی یا خودناآگاهیه که اگر بتونید روش کنترل داشته باشید بسیار به شما کمک میکنه. خودآگاهی از این رو که شما میتونید با تلقین به خودتون کمک کنید و ناخودآگاهی از این رو که شما کنترلی روی تلقینتون ندارید.