چرا بستنی جزیی از غذای هر وعده نیست؟

فواید و ضررهای بستنی

4 پسندیده

من عاشق فیزیک پیشه هام، یه استاد فیزیک اسپانیایی بستنی ای ساخته که با تغییر دما و تغییر اسیدهای بزاق تغییر رنگ میدن! این کار رو در یه ازمایش سه نفری تو سه هفته انجام دادن، با سرمایه ی خودشون.

فکر کنم با چنین حرکت هایی هم فیزیک وارد زندگی همه میشه و هم بستنی :slight_smile:

7 پسندیده