چرا بعد از استخر، سونا و جکوزی بدن آدم شل میشه؟

شما هم مثل من بعد از یه جلسه استخر رفتن، که معمولاً به کمی شنا و یا گذروندن وقت در جکوزی و سونا میگذره، احساس آرامش شدید دارین و دوست دارین بگیرین بخوابین؟ چرا این اتفاق میوفته و چه استفاده‌های پزشکی میشه ازش کرد؟

مثلاً این برداشت که زایمان در آب به همین دلایل راحتتره، درسته؟

1 پسندیده

اون قسمت شلی سونا و جکوزی فکر کنم میتواند ناشی گشاد شدن عروق و در نتیجه کاهش فشار هم باشد. خواب آلودگی هم شاید به دلیل کاهش اکسیژن محلول در خون (؟).

1 پسندیده